Bexişandin

Ew rûpela niha bi zimanê Kurdî nîne. Kerema xwe temaşeyî ya bi zimanê Elmanî bike.