Şêwirmendî

ZBBS ji sala 1985 anda hatiye damezrandin u endamê saziya pistgirî dayina Penaberan a Schlêswîg-Holstein u herwiha DPWV yê ye. Xebat u karê ku em dikin gellek alîyan digre nav xwe u berfirehe.

1. Sêwirmendî/Pistgirî/Refekat

Sêwirmendî gor qanûna Bîyanîyan

 • Li gel pirsgirikên kar u fêrbûne
 • Li gel pirsgirikên malbatên ji du netewan pêk hatî u navbera jin u mêr
 • Pirsgirikên rojaneda (mînak: bi cîhbûn<mal-xanî>, baxce zarokan,Tendûristî, Kar-Is u herwiha di warê pirsgirikên aborîda
 • Sazîyên fermi(resmî),Diktor, Parêzer, Piskolog û fikr-alîkarî dayîn di warê deyndarîya li gel sazîyan
 • Karê wergirandên u nawberîgirtên(nawbijîvanî)
 • Pirsên weyê derheqê qanûna bîyanîyan de
 • Pirsgirikên bi hewanîna malbatê
 • Pirsgirikên derbasbûna kesan jibo hemwelatîya Elman

Sêwirmendi jibo Penaberan

 • Pirsgirikên weyi ji carcowa daxvazîya mafê penaberî(îltîca) u bi destxistina îqame de

Demên Sêwirmendî

Rojên Dûsemmê ji Demjmêr 9.00-12.00 u herwiha rojên Carsemmê ji 9.00-12.00. Hûn dikarên yekser werin, anjî bi rêya telefonê demekî ji me wergrin.

2. Perwerde

 • Kursên Entegrasyonê jibo fêrbûna mistewayên cûda cûda (ji destpêk ta bi destxistina dîplom)
 • Kursên nasandin u tegihandên (Orientierung) derbarê ciwaka Elman
 • Kursên zimanê Elmanî yên kû bi 600 seatan jibo astekî gihistî yê fêrbûn u bi 45 seatan jî kursên tegihandina gistî u nêzîkkirin-nasandina ciwaka Elman (Maf, Dîrok, u herwiha kultûra Elman). Kursên zimanji destpêk an jî bi siklek hinek pêsda bi awayekî 300 seatî jibona her yekî hatîye dîyarkirin. Û herwiha di her 100 seatan carekî besekî nû yên dersan destpêdike. Kursa ziman bi encamdana îmtihane bi davî dibe. Serketina kesan di îmtihana dawiyeda dibe sedema destxistina dîploma B1(Zertifikat Deutsch B1) Kesên kû ew dîploma bi dest nexistin dikarên serdana BAMF”ê bikin, jibo bikarên carek din kursekî 300 seatî bidestxînên. Kursa nasandina ciwakê, dîrokê, kultûr, qanûn u maf (Orientierung) bi encamdane îmtîhanekî dawî dibe. Kursên Entegrasyonê di nava hefteyêde ji 12 heya 16 seatan pêk tê u bi siklê sersiban anjî pîstî nîvroyan hatîye tanzîm kirin. Ji kesên xwedî zarok yên ku di kursa zimanda cîh digrên asankarî tê kirin.
 • Destpêkirina Kursên Elmanî

Dema kursên 900 seatî li gor xwestek u pêwistîye heya 1200 seatan jî tên dirij kirin.

 • Kursên ziman ku ji rêka Navenda Kar peydakirin (Jobcenter) hatine organîzekirin
 • Kursên amedekarî jibo derbazbûna hemwelatî Elman

 

3. Kar û xebatên ji Raya Gistî`ra wekirî

 • Agâhdarkirin u sahîyên kultûrî
 • Karên Capemenîyê
 • Pistgirîya navbera sazîyan u lê hevhatina wana

 

4. Projeya Beln

Kesên jêr 27 salî u yên ku rewsa wan ya penaberîyê nehatîye dîyarkirin.

 • Rênîsandana Meslegê (seneât)
 • Navberîkirina fêrbûn u xebat
 • Amedekirina zimanê Elmanî ji bona meslek
 • Mijarên nasandina dîplomayên meslek û tehsîlê di Elmanyayêda
 • Amedekirina kesan ji bo xwe nasandin di alîyê serlidana kar u xebatda

Odeyên sazîya me bi qimetekî normal jibo sahîyan u herwiha rewsên sosyal-kultûrî tên îcar (kirê) dayîn. Wek sazîyek fermî pareyek ku hûn ji mera didin, bi rêya meqbuzên alîkarîyê tên wergirtin. Cawa hûnê bigehin me û kijan rêyan bikarbînên jir hatine dîyarkirin.

Tekilî (Kontakt)