Elmanî fêrbin

Naverok

 • Kursên Entegrasyonê: Naskirin û fêrbûna zimanê Elmanî Çarçovayek dewlemend da
 • Kursên rênişandanê (Orientierungskurs):
  Nasandina sîstema maf û qanunî ya elmanî, û heriwha dîrok û kultûra wiya Kursên Elîfba-xwendên û nivîsandin. (ji elîfba destpêkirin)

Qedandin-Dawî

 • Imtihana Ziman DTZ (A2 û B1)
 • Testên ji hemû Elmanya tê nasandin ji bo kursa Orientierung

Wext-Dem

 • Kursên Entegrasyonê: 600 seatên dersê
 • Kursên rênişandanê (Orientierungskurs: 45 seatên dersê)
 • Kursên Elîfba: 900 seatên dersê
 • Kursên pêşketî: 300 seatên dersê

Demên Dersan

 • Heftêda 4 car (Nav hefteyek da 16 seatan dersên ji 45 deqîqeyan pêk te)
  Berî nîvro ji 9.00 ta 12.15
  Pêst nîvro ji 13.00 ta 16.15
  Heftêda 3 car êvaran ji 17.00 ta 20.15

Destpêka Kursan

 • Kursên, ji destpêkda fêrbûna ziman her dem lê gelme nûhda tên organizekirin
 • Kesên kû hinek ziman zanin destpekirina wana anjî cihgirtina wana herdem asane

Biha-Qimet

 • Bi îcazeya Bundesamt: Kesên kû bê karên, gor destûra SGB II û XII bê pare ders dibînin
 • Kesên xwedî kar 1 € jibo seatek dersê didin
 • Kesên serbixwe 2,35 € jibo seatek dersê didin